DOKUMENTY KLUBOWE

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni naszych zawodników, poniżej zamieszczamy aktualne dokumenty klubowe,
które obowiązują od 01 sierpnia 2019 roku.

1. Karta informacyjna (zgody, oświadczenia)
Karta informacyjna Sezon 2019-20

2. Deklaracja przyjęcia do Klubu
Deklaracja przystąpienia do klubu Sezon 2019-20

3. Regulamin Klubu
Regulamin Klubu Sezon 2019-20

4. Karta zdrowia zawodnika
Karta zdrowia zawodnika

 

Juventus Academy Piekary Śląskie 2019