PZPN/CERTYFIKAT

Czym jest Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich?

Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.
Założenia i cele Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich

Fundamentalnym założeniem Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego.

Dzięki Programowi Certyfikacji, rodzice i dzieci grające w piłkę nożną uzyskują pewność, że certyfikowany oddział szkółki piłkarskiej spełnia standardy szkoleniowe, jest bezpieczny, a jego kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby szkolić zawodników. W ramach Programu Certyfikacji, oddziały szkółki otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej możliwość bezpłatnego korzystania z systemów informatycznych do zarządzania procesami szkoleniowymi oraz administracją szkółki. Wysokie standardy przyjęte w Programie Certyfikacji gwarantują, iż oddział szkółki piłkarskiej, który otrzyma certyfikat, uzyska przewagę rynkową poprzez unikalne wyróżnienie współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Odbiorcy/Beneficjenci Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich

Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U 6 – U 13 ) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony, będących członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej albo biorących udział w oficjalnych rozgrywkach PZPN .
Klasyfikacja Certyfikatów przyznawanych przez PZPN (poziomy certyfikacji)

Polski Związek Piłki Nożnej nadaje Certyfikaty na 3 poziomach:

CERTYFIKAT BRĄZOWY
Oznaczony jest gwiazdką brązowa. Beneficjentami tego Certyfikatu są podmioty, które spełniają podstawowe kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów, liczby drużyn oraz programu szkoleniowego.

CERTYFIKAT SREBRNY
Oznaczony jest gwiazdką srebrną. Beneficjentami tego Certyfikatu są podmioty, które koncentrują się na ciągłym i systematycznym szkoleniu i rozwoju zawodnika, prowadzone przez trenera z ważną licencją trenerską UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 14 osób na jednego trenera.

CERTYFIKAT ZŁOTY
Oznaczony jest złotą gwiazdką. Beneficjentami tego Certyfikatu są podmioty, które zapewniają ciągłe, systematyczne i profesjonalne szkolenie zawodników, na zajęciach prowadzonych przez trenerów z ważną licencją UEFA B lub wyższą w grupach liczących maksymalnie 12 osób na jednego trenera.

Okres ważności certyfikatu

Certyfikat przyznany przez Polski Związek Piłki Nożnej podmiotom przystępującym do Programu Certyfikacji obowiązuje:
Najwcześniej od 1 września (w zależności od terminu spełnienia kryteriów Certyfikacji) do 30 czerwca, na okres dwóch sezonów.
Certyfikat przyznany przez Polski Związek Piłki Nożnej podmiotom przedłużającym Certyfikat na kolejne dwa sezony:
Certyfikat przedłużony przez Polski Związek Piłki Nożnej obowiązuje od 1 lipca do 30 czerwca, na okres dwóch sezonów.
Po roku obowiązywania certyfikatu, podmiot może złożyć wniosek o podniesienie poziomu certyfikatu.

Juventus Academy Piekary Śląskie 2019